V.A.V. consultants LTD

EBITDA - За Кой и Защо

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Оперативната печалба (EBITDA) е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва от английски език и абревиатурата от букви означава “Earnings Before Interest, Taxes Depreciation & Amortization” (Приходи Преди Данъци, Такси, Лихви и Амортизация)

 

 

Банкерите използват EBITDA като инструмент за измерване на способността на компанията да изплаща заеми. Банкерът обикновено смята, че ако една компания има здравословна EBITDA, тя ще може да плати лихвата и главницата по дълга си. Така че банкерите често обичат да гледат на това, което наричат съотношението на покритие на дълг към EBITDA.

 

 

Инвеститорите използват EBITDA, за да сравняват бизнеса, както в рамките на една индустрия, така и в различни бизнес сектори. Инвеститорите обикновено гледат на EBITDA по отношение на приходите, печалбите и акциите в обращение. Това им дава представа за паричния поток, свързан с важни цифри в отчета за приходите и разходите. Инвеститорите разглеждат EBITDA като по-стабилни и по-малко податливи на оценки и предположения, отколкото числа като нетни приходи и оперативни приходи (EBIT).

Има финансови сайтове, които публикуват EBITDA спрямо стойността на предприятието. За пример можете да видите текущата EBITDA калкулация на Майкрософт. Ако цифрите са замъглени, това не е дефект на Вашия поглед :), използвайте бутона за експорт в Excel.

 

Специалистите по оценка на бизнеса използват EBITDA, за да изчислят колко струва един частен бизнес.

Компаниите в много отрасли днес се оценяват чрез кратни печалби от EBITDA. Когато една компания иска да придобие друга, придобиващото дружество извършва процес на надлежна проверка, за да потвърди финансовото представяне на целевото дружество и да разбере неговите операции. Тогава се определи подходящ за тази индустрия показател, с който кратно на EBITDA се оценява компанията.

Например, бизнес организация има потвърдена EBITDA от 1,5 милиона долара. Този конкретен бизнес е технологична компания, а повечето компании в тази индустрия се оценяват на приблизително осем пъти EBITDA. Така че приобретателят може да предложи тази цифра плюс стойността на активите на дружеството, нетно от поетия дълг. Ако този бизнес има 500 000 щатски долара нетни активи, той вероятно ще продаде около 12,5 милиона долара.

Ако искате да Ви заболи главата, можете да се върнете и изчислите по текущата EBITDA калкулация, за колко би се продавала корпорацията Майкрософт. Ако не проявявате желание за неин приобритател, погледнете свързания продукт Оперативна печалба, за да разберете, с какво се занимаваме ние при изчисляването на EBITDA.  

Свързани продукти

Оперативна Печалба

Трите резултативни величини на оперативната печалба

Прочетете още

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Ние работим за конкурентни предимства на нашите клиенти, интегрирайки Dynamics 365 Business Central и счетоводна система за управление на разходите