V.A.V. consultants LTD

Бизнесът и неговата трансформация през 2018 – 2020

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Според Forrester, до 2020 г. всяка компания, за да успее ще трябва да бъде цифрова

дата: 12-12-2018

Кой е Forrester? Forrester е американска компания за проучване на пазара, в чийто съвети за съществуващото и потенциално въздействие на технологиите, клиентите и обществото се вслушва интелигентният бизнес по цял свят. Компанията има пет изследователски центъра в САЩ, четири европейски изследователски центъра в Амстердам, Франкфурт, Лондон и Париж и четири изследователски центъра в региона на APAC в Ню Делхи, Сингапур, Пекин и Сидни.

Каква е настоящата оценка на Forrester? В доклад от края на 2017 година анализаторите на Forrester посочват остарелите информационно управленски системи, като основна пречка за развитието на бизнеса в страните от ЕМЕА - Европа, Близкия изток и Африка. Прогнозата на Forrester за 2018 година включва важни промени в нагласите на мениджърите, които ще трябва да инвестират в умения към използване на технологии за разрешаване на специфични проблеми и съществените промени в сферата на потребителското разбиране за абонаментите при ползването бизнес решения, което ще създаде нови дигитални бизнес модели.

Как бизнесът може да остане подходящ и конкурентен в днешната нова дигитална ера и да е в състояние да се възползва от множеството нови технологии и инструменти, които вече са достъпни за всяко предприятие на планетата? Ако технологиите и инструментите са специфични за всяко отделно предприятие, то общото правило за всичките е …

……… изграждане на фирмена цифрова култура.

От друга страна, ако технологиите (свързаните периферни устройства, другите IoT, Power BI, AI, машинно обучение и т.н.) стоят в основата на цифровата трансформация, то комбинираното им използване е онзи феномен, който е ключът към иновациите и растежа. Тогава цифровата трансформация предоставя възможност за бизнеса да мисли и да работи като цифрова компания по начина, по който тя ангажират своите клиенти, дават възможност на служителите си, оптимизира дейността си и преобразува продуктите си. Фирмите, които правят това постигат силни резултати, като: намаляване на режийните разходи, опазване на ресурсите, увеличаване на печалбите и оптимизиране на оперативната финансова ефективност.

Ето някои добри практики по пътя към изграждане на устойчива цифрова култура:

Очакваме Вашето мнение по въпроса :: Влизане на Потребител в Блога. Ако още не сте регистриран, направете го тук.