V.A.V. consultants LTD

Бизнесът и неговата трансформация през 2018 – 2020

We've got your solutions. You no longer need the questions.
Според Forrester, до 2020 г. всяка компания, за да успее ще трябва да бъде цифрова

Според Forrester, до 2020 г. всяка компания, за да успее ще трябва да бъде цифрова

дата: 04-12-2018

Кой е Forrester? Forrester е американска компания за проучване на пазара, в чийто съвети за съществуващото и потенциално въздействие на технологиите, клиентите и обществото се вслушва интелигентният бизнес по цял свят. Компанията има пет изследователски центъра в САЩ, четири европейски изследователски центъра в Амстердам, Франкфурт, Лондон и Париж и четири изследователски центъра в региона на APAC в Ню Делхи, Сингапур, Пекин и Сидни.

Каква е настоящата оценка на Forrester? В доклад от края на 2017 година анализаторите на Forrester посочват остарелите информационно управленски системи, като основна пречка за развитието на бизнеса в страните от ЕМЕА - Европа, Близкия изток и Африка. Прогнозата на Forrester за 2018 година включва важни промени в нагласите на мениджърите, които ще трябва да инвестират в умения към използване на технологии за разрешаване на специфични проблеми и съществените промени в сферата на потребителското разбиране за абонаментите при ползването бизнес решения, което ще създаде нови дигитални бизнес модели.

Как бизнесът може да остане подходящ и конкурентен в днешната нова дигитална ера и да е в състояние да се възползва от множеството нови технологии и инструменти, които вече са достъпни за всяко предприятие на планетата? Ако технологиите и инструментите са специфични за всяко отделно предприятие, то общото правило за всичките е …

……… изграждане на фирмена цифрова култура.

От друга страна, ако технологиите (свързаните периферни устройства, другите IoT, Power BI, AI, машинно обучение и т.н.) стоят в основата на цифровата трансформация, то комбинираното им използване е онзи феномен, който е ключът към иновациите и растежа. Тогава цифровата трансформация предоставя възможност за бизнеса да мисли и да работи като цифрова компания по начина, по който тя ангажират своите клиенти, дават възможност на служителите си, оптимизира дейността си и преобразува продуктите си. Фирмите, които правят това постигат силни резултати, като: намаляване на режийните разходи, опазване на ресурсите, увеличаване на печалбите и оптимизиране на оперативната финансова ефективност.

Ето някои добри практики по пътя към изграждане на устойчива цифрова култура:

Очакваме Вашето мнение по въпроса :: Влизане на Потребител в Блога. Ако още не сте регистриран, направете го тук.