V.A.V. consultants LTD

Break-Even Анализ

We've got your solutions. You no longer need the questions.

КОМУ е нужно това? Преди всичко на собствениците и управителите на бизнеса, но не на последно място е важно и за умните счетоводители и финансисти, които разбират заплахата от смъртоносния вирус на счетоводните стандарти.

Анализът Break-Even е изключително популярен във финансовия анализ, бизнес планирането и управленското счетоводство. Той определя кога Вашите приходи са равни на разходите Ви. Това е въпрос на проста математика, ако можете точно да прогнозирате разходите и продажбите, с които вашият бизнес ще работи за даден период.

Съществен момент при този метод е диференцирането на разходите на два основни вида:  постоянни (относително-постоянни) и променливи, в зависимост от отношението им към обема на дейността (производството и продажбите).

Постоянните разходи са незевисими или относително независими от обема на дейността.. Независимо от това, какъв е обема на производството и продажбите, техният размер се запазва относително постоянен. Променливите разходи са в пряка зависимост от обема на производството. С неговото увеличаване нараства и техният общ размер. Всяко предприятие, независимо от своя предмет на дейност има и може да направи анализ, както на променливите си разходи, така и фиксираните разходи. Например, за едно производствено предприятие променливи са разходите за основни материали, тъй като техния общ размер пряко зависи от обема на произвежданата продукция. Постоянен разход е например наема на административния офис, застраховките, имуществените данъци и т.н.

Помислете как е във Вашето предприятие и го направете сами. Идентифицирайте разходите си, за да определите планираните данни за продажбите и след това да видите колко приходи са необходими, за да платите разходите си, а за улеснение изтеглете екселски файл който ще Ви послужи за шаблон.

Прочетете още

Управление на печалбата

или какво казва Чарлз Дикенс за парите - "Годишен доход 20 £ лири, годишен разход 19.96 £, Резултатът е щастие. Годишен доход 20 £, годишен разход 20,06 £ - трябваха още шест пенса. Резултатът е мизерия." - Дейвид Копърфийлд

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Ние работим за конкурентни предимства на нашите клиенти, интегрирайки Dynamics 365 Business Central и счетоводна система за управление на разходите