V.A.V. consultants LTD

Дигитално Счетоводство

We've got your solutions. You no longer need the questions.

ВАВ Консултанти има доказан 22 годишен опит в предоставянето на финансово счетоводни решения за подпомагане и развитие приоритетите на Управители, Главни Счетоводители и Финансови Директори.

 

 

Днес ние предоставяме вече нашите облачни услуги, работейки дистанционно при управление на финансовото прогнозиране, планиране и анализ, както и счетоводно данъчното обслужване. Предоставяйки нови по своята форма и съдържания услуги, ние подпомагаме ръководството с инструменти за управление производителността и растежа на фирмата.

Нашата гъвкава организация позволява да ползвате услугите ни, колкото ви е необходимо - целодневно, в определени интервали или на проектна база. Вие можете да изберете това, което точно ви е необходимо - да ви предоставим отлична дясна ръка, която да отговаря на вашите управленски финансово счетоводни и данъчни нужди или така да обработим вашите данни, че да подпомогнем вашето ръководство успешно да бюджетира и да идентифицира тенденциите и възможностите за инвестиране и укрепване позициите на компанията на пазара.  

Ние сме ангажирани с внедряването на практики, които се основават на най-съвременни технологии:

Cloud computing – това по същество осигурява неограничена компютърна мощ и съхранение на данни. Има възможност за автоматизиране и цифровизация на много от счетоводните и финансови процеси, които преди бяха сложни. Ние използваме термините „роботизирани счетоводители и финансисти“, което на практика означава софтуерни програми, изпълняващи задачи базирани се на повтарящи се правила, като събиране и сравняване на данни от множество системи, четене и писане в бази данни, въвеждане на данни в системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP системите) преформатиране на данните в отчети и табла за управление.

Разширените анализи, групирани заедно с визуализацията, като елементи в съвременни финансови и счетоводни анализи, базирани на cloud computing са области, в които инвестираме. Инструментите за визуализация позволяват показването на ключови прозрения по лесен за разбиране начин и могат да донесат по-бързи аналитични инструменти в предприятието и да намалят времето за разработка. Така се оптимизират разходи и променя фокуса на ключовите служители към по-пълноценно използване на тяхното време и усилия.

Интернет на нещата (IoT) – това е новият интернет, който е на хоризонта, не само ще свърже хората, а ще свърже нещата. Това позволява информацията да се използва в реално време от счетоводителите за по-добро бизнес планиране и разпределение на ресурсите. По наше мнение, счетоводителите имат огромен потенциал да се възползват от тези тенденции, тъй като данните в реално време могат да помогнат за подобряване на точността на бюджетирането и да подобрят планирането на разходите и прогнозирането. Тъй като "нещата" получават способността да комуникират, планирането на престой на услуги и разгръщането на човешки ресурси става по-евтино, за да се предвиди, а риска става по-лесен за управление. Финансистите от своя страна могат автоматично да получават свързани данни чрез цифровите системи, вместо да се налага да комуникират със счетоводител, за да събират информация за клиента. При внедряването на IoT финансистите ще получават достъп до данни за транзакции в реално време, както и много контроли и експозиции в съществуващите операции. Това също така ще позволи по-широка и по-разбираема оценка на риска, която ще спомогне за по-бързото оценяване и възстановяване на проблема. IoT също така ще предлага управление в реално време, което ще позволи на бизнеса и на финансовите директори да реагират незабавно на проблеми.

Свързани продукти

Дигитален Финансов Мениджмънт

ОБЛАЧНО БАЗИРАН СОФТУЕР, който автоматизира процесите и позволява тези дейности да се извършват от ВИРТУАЛНА РАБОТНА СИЛА, това е в основата на нашата организация