V.A.V. consultants LTD

Цифров Модел за Управление на Човешкия Талант

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Модел за трайно конкурентно предимство и съвременна цифровата стратегия.

ПОЛЗИ НА МОДЕЛА.

Основната полза на нашия Модел за Управление на Човешкия Талант е в това, че революционизира целия опит на служителите, внедрявайки цифрови платформи и приложения.  Моделът съдържа цифрови апликации, които правят работата на служителите по-опростена, което води до съществено увеличаване на тяхната производителност. С автоматизираните административни функции служителите получават удобства и лекота на комуникации. Наличието на онлайн система за управление прави лесно спазването на правилата на корпоративната организация, като гарантира, че служителите ще бъдат информирани за организационните промени и актуализации. Наличието на електронни записи позволява текущо следене и одит със системата за управление на качеството и намаляване на риска от несъответствия.

Съществената добавена стойност на Модела е, че не само подпомага ръководството на фирмата при определяне на най-добрите служители и лидери, но също така създава условия за планиране и интеграция на служителите в процесите на компанията.

Моделът води към нова форма на организацията и управлението на човешките ресурси и организацията като цяло в условията на Индустрия 4.0, така че да подпомогне трансформациите, реорганизациите и програмите за ефективност в цялата компания. 

 

ЛОСТОВЕ НА МОДЕЛА

Оценка условията на заетост. Този лост на Модела гарантира, че компанията има подходящия брой служители в правилните роли и при правилните условия на заетост (като пълно работно време, непълно работно време или други форми на гъвкаво време). Това не е статична ситуация. Най-добрите отдели в сферата на човешките ресурси могат да прогнозират и да оценят как бизнес стратегията на организацията ще се трансформира в специфични нужди на работната сила, за да се преодолеят потенциалните дисбаланси между търсенето и предлагането, включително намирането на точния баланс между развитието на вътрешния талант и наемането от външни източници.

Определяне центровете на работните дигитални процеси. За тази цел Моделът дава решения на ръководителите на човешките ресурси да изградят стратегии за оптимизиране на работни потоци и определят центровете на дигитални работни процеси StaffHubs, като вземат под внимание отделните хора на първа линия на бизнеса Firstline Workers, с оглед необходимостта да се обменя информация в реално време.

Оценка на разходите. Разходи за персонал. Този лост помага да се оценят последиците от различните сценарии, как да се справят тези сценарии с бюджетните цели и точно да прогнозират бъдещите разходи за персонал, независимо от промените на текущия пазар за труд и управление и степента, до която компанията може да използва компенсации за наемане и запазване на таланта.

 

 ИНСТУМЕНТ НА МОДЕЛА

Microsoft Office 365 F1 е основният инструмент на Модела, посредством функциите и ресурсите, на който ние осигуряваме съответствие с най-съвременните тенденции на бизнес общество, а именно:

 

 

 

Свързани продукти

Microsoft 365 F1 - Съвременното работно място

Microsoft 365 F1 е ново предложение, което обединява Office 365 F1, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security за цялостно, интелигентно решение на цифрово работно място

Гъвкава заетост

Необходимо е всички работодатели да знаят как да организират трудовите си отношения в съответствие с правилата и процедурите, предвидени от закона