V.A.V. consultants LTD

Дигитален Модел на Управление

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Кои са вашите клиенти и как ги достигате? Можете ли да печелите пари и да развивате компанията? Намерихте ли точния продукт, който да пазарът очаква от Вас?

V.A.V. Consultants има решения, за да обясним как Вашата компания да планира, за да печели пари, за да сте сигурни, че Вашият продукт е подходящ за пазара, за да разберете, че Вашето решение е печелившо предложение. И всичко това, защото Вие сте изградили правилния дигитален модел на управление.

Питате, защо дигитален модел на управление?

Краткият отговор е - заради новото време, поради новите технологии, с които живеем и се развиваме. В хода на това развитие бизнес моделите се подлагат на промени със същия темп, колкото и технологиите. Цифровата трансформация засяга бизнес архитектурата във всички области - стратегия, бизнес модел, организация, процеси, портфолио от решения, технологии, компетенции. Това прави редизайна на бизнес модела жизненоважен, което налага на бизнес лидерите систематичен подход в тази насока. Не са необходими големи усилия, за да намерим доказателства за това, те са около и с нас - Google, Facebook, Amazon, Uber - са точен пример, че  цифровата трансформация размива линията между нашия живот и технологията. Начинът, по който технологията стана част от ежедневието ни, промениха ролята на информационните технологии, които се превърнаха в просто средство за генериране на стойност в пространство, където клиентът заема централно място.

Питате, за нашите решения за ефективен дигитален модел на управление?

Нашата методология разглежда един бизнес модел, като цяло, съставено от 7 отделни панела. 

Панел „Връзки с клиента“. Това е един от двата основни компонента на бизнес модела, от който може да започнем преоценката. Основната цел е да се разшири и засили връзката чрез цифрови средства с клиентите, отчитайки, че съвместното създаване на стойност между компанията и нейните клиенти се превърна в основен елемент на иновациите.

Панел „Предложението за стойност и клиентските сегменти“. Предложението за стойност е вторият епицентър, който е тясно свързан с взаимоотношенията с клиентите. Границата между взаимоотношенията с клиентите и предложението за стойност става все по-размита поради нарастващото значение на съвместното създаване на стойност.

Панел „Канали“. Разширеното и засилено взаимодействие с клиентите обикновено изисква използването на нови цифрови канали за достигане до пазарите и за укрепване на взаимоотношенията с клиентите.

Панел „Основни дейности“. Промененото взаимодействие, новото предложение за стойност и използването на цифрови канали изискват нови дейности – например, по отношение на управлението на канали и общности или нови видове анализи за подобряване на предложението за стойност.

Панел „Ключови ресурси и партньори“. Новите ключови дейности често се основават на нови ресурси като данни или алгоритми за анализ или, което пък може да изисква нови партньори, от които те могат да бъдат получени.

Панел „Приходи и ценообразуване“. В различни случаи новото взаимодействие изисква и нова ценова схема, ново ценообразуване.

Панел „Структура на разходите“. Цифровите технологии често водят до оптимизиране на разходите, като например нулеви пределни разходи за цифрово съдържание, намаления поради повишена прозрачност, способност за прогнозиране на разходите и различни мрежови ефекти.

След направеният преглед и анализ, ние описваме областите с цифрово фокусиране, като изтъкваме значението на стойността и въздействието на цифровите технологии върху всеки компонент на бизнес модела, започвайки от основното звено (може да е отделен панел или група панели), напредвайки до останалите звена (панели) на бизнес модела. Цифровата трансформация обикновено засяга всички части на бизнес модела.