V.A.V. consultants LTD

Управление на финансите

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Решение за собственици и управители, чийто очаквания са вече много повече от просто водене на счетоводство, подготовка на заплати и подаване на месечните отчети.

Развитието на дигиталните технологии трансформира работата на професионалистите и бъдещето на професиите. Това драматично променя очакванията и изискванията към счетоводители, финансисти и към индустрията като цяло.

Бизнес потребителите, собственици и управители на предприятията, разбират, че съвременните технологии успешно решават въпросите с обема на задачите. Техните очаквания са вече много повече от просто водене на счетоводство, подготовка на заплати и подаване на месечните отчети. Това има отношение, както към служителите им на място (счетоводители/финансисти), така и към външните доставчици (счетоводните и консултантските фирми). Все повече те възприемат и едните и другите като СЪВЕТНИЦИ и очакванията им са към тях са като към онези специалисти, които биха могли да донесат ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ за техния бизнес. Бизнесът не е безразличен и към цената, на която получава това. И не само към преките разходи, за заплати и свързаните с тях други разходи, но и към допълнителните такива за поддържане на офис площи, оборудване и софтуер, социални и режийни разходи.

Отчитайки тези глобални тенденции, както и допълнителните особености в днешното развитие, V.A.V. Consultants предлага онлайн ERP решение за управление на финансите и счетоводството на едно предприятие. Стратегията ни се основава на концепцията Cloud Computing като комбинация от Microsoft Dynamics NAV 2017, Dynamics 365 and Office 365..

Базирани изцяло на облачни технологии, ние  предлагаме „на ключ“ правилните решения в точното време, коректната консултация, представена в разбираем текст и формат по отношение на пълен пакет от счетоводно-финансови услуги, включително текущи месечни, тримесечни и годишни счетоводни функции, свързани с водене на регистрите на Предприятието и в съответствие със законовите изисквания.

Нашата ориентация е към малкия и среден бизнес, като предлагаме два модела за управление на финансите:

Дигитални решения при Клиента – този модел е свързан с проектиране и внедряване на дигиталното решение при Клиента, от страна на ВАВ. След това в процеса на експлоатация на дигиталната системата, Клиентът поддържа изцяло или по-голяма част от процесите със собствени ресурси. V.A.V. Consultants оказва техническа помощ и осигурява лицензионните споразумения, като предоставя допълнителна възможност за консултантски услуги при развитието на процесите от дигиталния бизнес модел на Клиента.

Вторият модел е предоставяне на дигитални аутсорсинг услуги – този модел е свързан със собствена облачна платформа на V.A.V. Consultants, отговарящ на спецификата и изискванията за управление на финансите точно на даден клиент, който се поддържа от ресурси на V.A.V. Consultants и се предоставя като аутсорсинг услуга. Клиентът получава пълен достъп и онлайн възможност във всеки един момент (24/7) за участие и контрол на всички процеси на Предприятието си, без да е необходимо да изгражда и поддържа собствени ресурси за това.

Прочетете още

Финанси за Медицински Заведения

Здравето на пациентите не е бизнес, но здравните услуги са пари - имат себестойност, чиято реална оценка е част от гаранция за качество.