V.A.V. consultants LTD

Управление на финансите

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Решение за собственици и управители, чийто очаквания са вече много повече от просто водене на счетоводство, подготовка на заплати и подаване на месечните отчети.

Развитието на дигиталните технологии трансформира работата на професионалистите и бъдещето на професиите. Това драматично променя очакванията и изискванията към счетоводители, финансисти и към индустрията като цяло.

Бизнес потребителите, собственици и управители на предприятията, разбират, че съвременните технологии успешно решават въпросите с обема на задачите. Техните очаквания са вече много повече от просто водене на счетоводство, подготовка на заплати и подаване на месечните отчети. Това има отношение, както към служителите им на място (счетоводители/финансисти), така и към външните доставчици (счетоводните и консултантските фирми). Все повече те възприемат и едните и другите като СЪВЕТНИЦИ и очакванията им са към тях са като към онези специалисти, които биха могли да донесат ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ за техния бизнес. Бизнесът не е безразличен и към цената, на която получава това. И не само към преките разходи, за заплати и свързаните с тях други разходи, но и към допълнителните такива за поддържане на офис площи, оборудване и софтуер, социални и режийни разходи.

Отчитайки тези глобални тенденции, както и допълнителните особености в днешното развитие, V.A.V. Consultants предлага онлайн ERP решение за управление на финансите и счетоводството на едно предприятие. Стратегията ни се основава на концепцията Cloud Computing като комбинация от Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement и Microsoft 365 (Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security).

Базирани изцяло на облачни технологии, ние  предлагаме „на ключ“ правилните решения в точното време, коректната консултация, представена в разбираем текст и формат по отношение на пълен пакет от счетоводно-финансови услуги, включително текущи месечни, тримесечни и годишни счетоводни функции, свързани с водене на регистрите на Предприятието и в съответствие със законовите изисквания.

Нашата ориентация е към малкия и среден бизнес, като предлагаме два модела за управление на финансите:

Дигитални решения при Клиента – този модел е свързан с проектиране и внедряване на дигиталното решение при Клиента, от страна на ВАВ. След това в процеса на експлоатация на дигиталната системата, Клиентът поддържа изцяло или по-голяма част от процесите със собствени ресурси. V.A.V. Consultants оказва техническа помощ и осигурява лицензионните споразумения, като предоставя допълнителна възможност за консултантски услуги при развитието на процесите от дигиталния бизнес модел на Клиента.

Вторият модел е предоставяне на дигитални аутсорсинг услуги – този модел е свързан със собствена облачна платформа на V.A.V. Consultants, отговарящ на спецификата и изискванията за управление на финансите точно на даден клиент, който се поддържа от ресурси на V.A.V. Consultants и се предоставя като аутсорсинг услуга. Клиентът получава пълен достъп и онлайн възможност във всеки един момент (24/7) за участие и контрол на всички процеси на Предприятието си, без да е необходимо да изгражда и поддържа собствени ресурси за това.

Прочетете още

Финанси за Медицински Заведения

Здравето на пациентите не е бизнес, но здравните услуги са пари - имат себестойност, чиято реална оценка е част от гаранция за качество.