V.A.V. consultants LTD

Дигитален Предприемач

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Независимо дали наричате себе си предприемач или стартирате нова идея във Вашата фирма, ние го разбираме и имаме решения за правилната посока.

 

Когато става въпрос за предприемачи, ние не правим разграничение между отделните предприемачи и корпоративни предприемачи или бизнесмени, свързани с висшите ешелони на управлението на фирмата. Нашето разбиране разглежда предприемачеството като състояние на духа на индивида или група от индивиди и тяхното разбиране за различен от традиционните начини за управление на бизнеса. 

Предприемачеството е съществен елемент за икономическия прогрес на малкия и среден бизнес, тъй като проявява основното си значение по различни начини: (i) чрез идентифициране, оценка и използване на бизнес възможностите; (ii) чрез създаване на нови фирми и/или подновяване на съществуващите такива, като ги направи по-динамични; (iii) като стимулира икономиката напред - чрез иновации, компетентност, създаване на работни места - и като цяло подобрява благосъстоянието на обществото.
 
Днес, след неотдавнашната световна рецесия виждаме истинско възраждане на предприемаческия дух и все повече стартиращи дейности, от когато и да е преди това. Като резултат, оценките на успешните стартиращи компании са достигнали върховно ниво, първоначалните публични предлагания (IPO) се връщат като изходна стратегия, финансирането за стартиращи фирми в ранен стадий е по-достъпно от всякога, разходите за стартиране на бизнеса са на ниско ниво.  
 
Дигиталната трансформация от своя страна превърна света в един общ пазар, едновременно хомогенен и хетерогенен. Предприемачите сега могат да мислят глобално за възможността, от първия ден, но да започнат на местно равнище. Този подход, популярно известен като "glocalization" (комбинация от думите globalization и localization), означава, че проектирате и предлагате глобални решения, които имат общо значение за всеки местен пазар, който възнамерявате да атакувате.
 
Дигитализирането създаде безпрецедентни възможности за иновации в рамките на организациите и предприемачите. Имиджът на отделните предприемачи и корпоративни предприемачи е на най-високо ниво, така че защо да не влезете в новата ера на дигиталното предприемачество, където определението за "работа" е нещо, което обичате. Сега е момента да започнем заедно.

Свързани продукти

Дигитална Трансформация

Дигитализирането създава безпрецедентни възможности за иновации в рамките на организациите и за предприемачите, но изпълнението на стратегия за цифрова трансформация е нещо повече от закупуване на нови технологии

Прочетете още

Офис 365 - Управление на задачите в екип

Начин забравите хаоса при работата в екип и вършете повече работа! Office 365 Planner улеснява вашия екип в създаването на нови планове, организирането и възлагането на задачи, споделянето на файлове, провеждането на чат за това, по което работите,