V.A.V. consultants LTD

Дигитална Трансформация

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Дигитализирането създава безпрецедентни възможности за иновации в рамките на организациите и за предприемачите, но изпълнението на стратегия за цифрова трансформация е нещо повече от закупуване на нови технологии

 

Ако ни попитате, от къде да започнете с дигиталната трансформация на Вашата фирма, ние ще Ви отговорим, че отговорът се съдържа в бизнеса Ви и по-конкретно - в начинът, по който се ангажирате с клиентите си и със служителите си; колко ефективно се изпълняват процесите в организацията Ви; как стимулирате растежа на Вашия бизнес чрез целенасочено сътрудничество с други организации. Няма съмнение, че организациите трябва да се трансформират в цифровата ера и то бързо, но това в една съществуваща фирма не може да стане наведнъж. Ще ви трябва стратегия, а може би повече от една, за да постигнете успешна промяна.

 

Анализийрате няколко важни неща, които ще ви помогнат ефективно да проектирате цифровата трансформация на Вашата фирма. 

 

 

Създайте визия, ориентирана към клиентите

Първата стъпка започва с Вашата визия за това, което клиентите искат в дългосрочен план, а не да се съсредоточава върху това, което може да донесе най-добрата възвръщаемост днес или какви продукти и услуги са в процес на подготовка.

 

Хора, процеси и платформи
За да се подготвите за дългосрочната цел за постигане на цифрова трансформация, трябва да обмислите хората, процесите и платформите, които ще използвате, за да осъществите Вашата визия към клиентите. Първото нещо, което трябва да направите, е да изградите екип от дигитално разбиращи хора. След това трябва да излезете с гъвкави процеси, които лесно могат да се адаптират към постоянно променящите се тенденции на пазара. И накрая, помислете кои платформи ще използвате, когато отидете цифрови решения.

 

Определете истинските нужди на компанията
За да се проектира успешна дигитална трансформация, Ваша отговорност е да разберете какво наистина е нужно в бизнеса. С други думи, ще трябва да излезете с технологични решения, базирани на Вашето знание и разбиране за опита и нуждите на крайния потребител. Познавайки най-важните приоритети и инициативи на Вашата компания, оценете как цифровата технология може да помогне да се превърнат в реалност. 

 

Приоритети и план на цифрови инициативи
Определете най-добрите инициативи за цифрова трансформация и ги потвърдете с останалата част от екипа си. В момента, в който стратегията Ви бавно започва да се оформя, генерирайте добре планирана пътна карта, която може да ви помогне да я изпълните.

 

Поетапност и контрол на изпълнението

Дигиталната трансформация е поетапен процес. Създаването на вътрешно цифрово стартиране често е чудесен начин да започнете. Това Ви позволява да изпробвате своя напредък, да постигнете бързи резултати и да докажете стойността на цифровите инвестиции за цялата организация. Оценявайте непрекъснато способността на Вашата организация да изпълни стратегията. Ключова част от цифровата трансформация е управлението на промените. 

 

Измерване на успеха
Успехът, разбира се, трябва да бъде измерен. Управлението на печелившия растеж и намаляването на разходите обикновено са двете най-убедителни причини зад Вашата дигитална стратегия.

Печеливш растеж
Една ефективна дигитална стратегия може да трансформира организацията, като стимулира растежа на приходите за съществуващите продукти и услуги, но спомага за увеличаване на приходите и от нови продукти и услуги.

Намалени разходи
Правилната дигитална стратегия може да оптимизира процесите Ви и да подобри начина, по който управлявате бизнеса си. Това може да намали разходите, свързани с доставката на съществуващи продукти и услуги и да направи по-ефективни новите продукти и услуги на пазара.

Прочетете още

Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central е специално проектиран за малки и средни предприятия, които търсят цялостно решение за управление на бизнеса си

Дигитален Предприемач

Независимо дали наричате себе си предприемач или стартирате нова идея във Вашата фирма, ние го разбираме и имаме решения за правилната посока.