V.A.V. consultants LTD

Дигитални продажби и маркетинг

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Дигиталните решения за управление на продажбите и маркетинга, които предоставят ВАВ Консултанти и партньори, имат за цел да консолидират позицията на малките и средни предприятия на конкурентни пазари.

 

Решенията позволяват на малкия и среден бизнес да работи чрез екипи за продажби със стратегически план. От гледна точка на маркетинга, ние даваме решения за планиране и оценка на различни кампании чрез различни търговски канали. Използвайки една платформа, нашите решения предлагат алтернативи за генериране на бюджети, свързване на различни области на организацията, получаване на одобрения и синхронизиране на информацията в реално време. От особено значение са решенията, които позволяват свързване с различни потенциални групи и генериране на потенциални продажби чрез информация, базирана на публикации в социалните мрежи.

 

Dynamics 365 for Sales

Решението дава възможност за развитие на бизнеса, запазване на фокуса и по-бързи продажби. Това става чрез възможността за приоритизиране на потенциалните клиенти и на комуникацията с тях, както и чрез подбора на подходящ момент за взаимодействие. Мобилността на решението позволява процесите на продажба да се извършват по всяко време и на всяко място, с цялата налична информация за потенциалните клиенти и конкретните сделки.

Възможността за дефинирането на цели и непрекъснатото им проследяване с визуални средства засилва мотивацията на екипа за продажби и е основа за подобряване на ефективността.

 

Dynamics 365 for Marketing

Дава 360 градусов изглед - обхващане на всичко свързано с клиентите, за да се получи ново разбиране за техните нужди, проактивно да се предвидят техните изисквания и да се предоставят изцяло персонализирани продукти и услуги.

Решението обхваща маркетинговите дейности, давайки възможност за фокусирани и персонализирани кампании, скъсявайки цикъла на продажби и увеличавайки ефективността, включително чрез анализ на възвращаемостта на ниво кампании и дейности.