V.A.V. consultants LTD

Финанси и Данъци

We've got your solutions. You no longer need the questions.

От 1995 година основните компетенции на V.A.V. Consultants в областта на счетоводството, данъците, корпоративните финанси и правото са стандарт за успех на нашите партньори

 

Ние работим в близост с партньорите си в оглед детайлно разбиране на бизнеса им, техните интереси, въпроси и възможности. Правилното решение в точното време, коректната консултация, представена в разбираем текст и формат е онова, което нашите партньори ценят в отношенията си с нас.

 

Счетоводни Услуги

V.A.V. Consultants предоставя пълен пакет от счетоводно-финансови услуги, включително текущи месечни и тримесечни счетоводни функции, свързани с водене на регистрите на Дружеството в съответствие със законовите изисквания. Ние се грижим за плащанията, фактурирането, контрола и отчитането, включително подготовката на финансовите отчети за одит. Услугите ни включват изготвяне и подаване на пакет от документи за годишно счетоводно и данъчно приключване, както и текущо представителство пред трети страни в процеса на провеждане на проверки и ревизии, свързани с финансовата, счетоводната и данъчна отчетност и контрол на Дружеството.

 

Данъчни Консултации

V.A.V. Consultants предоставя квалифицирани данъчни консултации преди, по време и след подготовката на данъците.

 

Трудови Правоотношения и Работни Заплати

V.A.V. Consultants покрива всички аспекти при администриране работните заплати на Вашите служители. Ние се грижим за правилното калкулиране на заплатите и свързаните с тях социално здравно осигуряване и данъчно облагане. Освен администриране на цялата документация по назначаване и други промени в статуса на служителите Ви, ние можем да поемем ангажиментите и по паричното обслужване на възнагражденията. Ние Ви предлагаме гореща линия, където отговаряме на ежедневните въпроси от страна на работодателя и служителите. И не на последно място, ние имаме задълбочени познания по правни и данъчни въпроси, свързани с трудовото и социално здравното осигуряване, както на български така и на чуждестранни служители.

 

Правни Услуги

Консултантите на ВАВ могат да предоставят редица правни консултации и услуги, свързани с различни аспекти на Вашия бизнес, и ще Ви съдействат в областите, които са от съществено значение в следните сфери:

Свързани продукти

Дигитален Финансов Мениджмънт

ОБЛАЧНО БАЗИРАН СОФТУЕР, който автоматизира процесите и позволява тези дейности да се извършват от ВИРТУАЛНА РАБОТНА СИЛА, това е в основата на нашата организация