V.A.V. consultants LTD

Финанси за Медицински Заведения

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Здравето на пациентите не е бизнес, но здравните услуги са пари - имат себестойност, чиято реална оценка е част от гаранция за качество.

Нашата фирма, V.A.V. Consultants, в последните години целенасочено работи върху прилагането на най-съвременен метод в областта на финансовия медицински мениджмънт. Логиката на проекта е изградена на принципите, че качествената здравна грижа не се измерва само с нивото на лекарска експертиза, а и с ефективността на самите медицински процеси от гледна точка на изпълнявани дейности, оптимизирани разходи и истинска печалба.

Фокусът  и то при осъзнатото разбиране, че трябва да ОЦЕНИМ колко ще ни струва грижата за един пациент. За да оценим, трябва да ИЗМЕРИМ, а за да измерим, трябва да ОПИШЕМ целия път, който изминава пациентът с участието на отделните медицински служители, свързани с различните МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, които се изпълняват в лечебното заведение.

Описание на процесите (дейностите) в едно лечебното заведение

Описанието на дейностите (цялата пациентска пътека) ни помага да визуализираме, как нещата се случват сега и да идентифицираме първите точки на неефективност. Това ще улови реалния процес и ни показва повтарящите се, отклоняващите се и ненужните стъпки в него. Дава ни добри идеи и ще помогне на медицинският екип веднага да започне с подобренията, които ще имат най-голямо отражение върху пациентите и персонала.

Нека да илюстрираме с обща процесна схема за консултация, която би могла да доведе до последваща консултация с хирург.

Измерване на процесите (дейностите) в лечебното заведение

Нека приемем, че вече сме дефинирали основните процеси в медицинското заведение и пристъпваме към следващата стъпка, а именно да определим (измерим) необходимото време за тяхното извършване. Внимателно ще анализираме всяка дейност, като записваме какъв вид на персонал изпълнява дейността (напр., медицинска сестра, лекар, техник, координатор, хирург) и колко минути, средно е необходимо за изпълнението на тази дейност.  Общото им време в минути представлява сбора от необходимото време за извършване на стандартните и допълнителни дейности.

За да прочетете още, моля влезте с потребителско име и парола. Ако още не сте регистриран, направете го тук.

Свързани продукти

Time-Driven Activity-Based Costing

Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) е иновативен подход, който прилагаме при анализа на производствените и оперативните разходи.

Прочетете още

Управление на финансите

Решение за собственици и управители, чийто очаквания са вече много повече от просто водене на счетоводство, подготовка на заплати и подаване на месечните отчети.