V.A.V. consultants LTD

Гъвкава заетост

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Необходимо е всички работодатели да знаят как да организират трудовите си отношения в съответствие с правилата и процедурите, предвидени от закона

 

Гъвкава работа е определение, дадено на всеки тип работен модел, който е различен от съществуващия. Условията за гъвкава работа могат да включват:

 

Нестандартни договорни споразумения

Договори с фиксиран срок Договор за извършване на определена работа с точно фиксирана дата на приключване
Договори с непълно работно време Работниците се договарят да работят по-малко от стандартните часове на пълното работно време.
Договори "на повикване" Договор с експерт, който се явява на работа при повикване за извършване на точно определена работа
Временна заетост Наемане на персонал за извършване на определена работа в точно определен срок
Срочни договори Работникът е на постоянен договор, но може да ползва платен/неплатен отпуск в точно определен период (напр.по време на училищните ваканции).
Надомна работа Работникът извършва определена работа от къщи, далеч от помещенията на работодателя
Работа от разстояние (telework) Пренасяне на работата от основното работно място на друго място, но с помощта на новите информационни технологии

Гъвкаво регулиране на работното време

Ненормиран работен ден Работникът има свободата да работи по свой избор извън стандартните основни часове, определени от работодателя.
Удължено работно време Работниците имат различни часове за начало и край на работното време, също така и за почивка, което позволява на фирмата да бъде отворена повече часове.
Сгъстено (сумирано) работно време Работниците могат да покрият стандартните работни часове в седмицата в по-малко работни дни.
Намалено работно време Стандартното пълно работно време е разделено между двама работници, които договарят часовете между себе си.
Работа на смени Работа по определен от работодателя график, като сумарно се изчислява работното време за съответния период
Срочно работно време Работникът остава постоянен договор, но може да ползва платен/неплатен отпуск по време на училищните ваканции.

 

Въвеждането на гъвкава работна политика може да донесе ползи, както на работодателя, така и служителите.

Ползи за работодателя

Ползи за служителите

Гъвкавостта e свързана с гъвкава организация на труда, която е в състояние бързо и ефективно да овладее нови производствени нужди и умения, и до благоприятна среда за съчетаването на работа с лични отговорности.

Сигурността, от друга страна, е нещо повече от сигурността на работното място. Тук става дума за това хората да придобият уменията, които им позволяват да напредват в техния трудов път и им помагат да намират нова работа.

Прочетете още

Цифров Модел за Управление на Човешкия Талант

Модел за трайно конкурентно предимство и съвременна цифровата стратегия.