V.A.V. consultants LTD

Облачни Решения

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Добре дошли в света на Дигиталната икономика или така наречената Четвърта индустриална революция. Светът на цифровата трансформация на работата на човешката експертиза..

 

Светът, като цяло, коренно се променя. Правилата на бизнеса също търпят драматични промени. Новото време почни ежедневно създава нови технологии, които променят изцяло бизнес процесите и моделите във всички индустрии. Тази нова действителност се нарича „Цифрова икономика и цифрово общество", за които след 3 години за 90% от работните места ще се изискват цифрови умения.

Трансформацията за цифровата ера изисква от Вашия бизнес да надстрои стратегическото си поведение по отношение на технологиите за оптимизиране на процесите и най-вече как цифровите решения обновяват пет ключови области на стратегия: клиенти, конкуренция, данни, иновации и стойност.

За сега тенденцията е при големите компании, които много активно използват предимствата на информационните и комуникационни технологии за тяхната дигитална трансформация, но тя ще бъде пренесена и при по-малките компании, защото те са в основата на икономическия потенциал на света.

 В този смисъл дигиталната трансформация вече не е опция, а наложително условие, особено за малкия и среден бизнес. Въпросът е не АКО, а по-скоро КОГА едно предприятие ще преосмисли действащия си бизнес модел в новите реалности на цифровите технологии.

Нашите решения са базирани на Microsoft 365, Dynamics 365, Microsoft NAV 2017 и Office 365 - ето как ние, V.A.V. Consultants , можем да бъдем от полза за дигиталната трансформация на Вашата фирма от единичното решение (отделното работно място) към общото – цялостно обхващане бизнес процесите на организацията.

 Ние можем да Ви помогнем да управлявате безпроблемно бизнеса си чрез генерирането на интелигентни бизнес приложения в мрежата, които позволяват на Вашата организация да расте, да се развива и да се трансформира, за да отговори на нуждите на Вашите клиенти.

 

Свързани продукти

Дигитален Финансов Мениджмънт

ОБЛАЧНО БАЗИРАН СОФТУЕР, който автоматизира процесите и позволява тези дейности да се извършват от ВИРТУАЛНА РАБОТНА СИЛА, това е в основата на нашата организация

Дигитална Трансформация

Дигитализирането създава безпрецедентни възможности за иновации в рамките на организациите и за предприемачите, но изпълнението на стратегия за цифрова трансформация е нещо повече от закупуване на нови технологии

Прочетете още

Дигитални продажби и маркетинг

Дигиталните решения за управление на продажбите и маркетинга, които предоставят ВАВ Консултанти и партньори, имат за цел да консолидират позицията на малките и средни предприятия на конкурентни пазари.

Дигитален Предприемач

Независимо дали наричате себе си предприемач или стартирате нова идея във Вашата фирма, ние го разбираме и имаме решения за правилната посока.