V.A.V. consultants LTD

Офис 365 - Управление на задачите в екип

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Начин забравите хаоса при работата в екип и вършете повече работа! Office 365 Planner улеснява вашия екип в създаването на нови планове, организирането и възлагането на задачи, споделянето на файлове, провеждането на чат за това, по което работите,

Microsoft Planner за Office 365 е лек и опростен продукт за управление на проекти. Той дава възможност на екипите да работят и да си сътрудничат в своите проекти и задачи, като използват много интуитивен потребителски интерфейс и се възползват от цялата функционалност, налична за групите Office 365 като Microsoft SharePoint, OneDrive, Skype и много други. Planner позволява на екипите да създават проекти; да организират, да задават и да си сътрудничат по задачи; да определят крайни срокове и да качват / споделят файлове. Преимущество е, че цялата работа остава в рамките на плана. Напредъкът се проследява чрез визуални табла за управление и актуализациите се предоставят чрез известия по имейл. Всеки план, създаден в Planner, автоматично създава нова група Office 365, която може да бъде определена като частна или публична.

Изгледът "Моите задачи" предоставя изчерпателен списък на всички ваши задачи и тяхното състояние във всички планове. Когато работят заедно по даден план, членовете на екипа винаги знаят кой по какво работи.

Planner ви позволява да прикачвате файлове към задачи, да работите заедно по тези файлове и дори да провеждате разговори, свързани със задачите, без да превключвате между приложения. С помощта на Planner обсъжданията на екипа и крайните резултати са на едно място с плана, а не са разпилени между отделни приложения.

 

Microsoft Planner за Office 365 е елемент от методологията ни работа за дигитална трансформация на малки и средни предприятия, която предполага подход от единичното решение (отделното работно място) към общото – цялостно обхващане бизнес процесите на организацията.

 

Свързани продукти

Дигитален Финансов Мениджмънт

ОБЛАЧНО БАЗИРАН СОФТУЕР, който автоматизира процесите и позволява тези дейности да се извършват от ВИРТУАЛНА РАБОТНА СИЛА, това е в основата на нашата организация

Прочетете още

Дигитален Предприемач

Независимо дали наричате себе си предприемач или стартирате нова идея във Вашата фирма, ние го разбираме и имаме решения за правилната посока.