V.A.V. consultants LTD

Оперативна Печалба

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Трите резултативни величини на оперативната печалба

Този анализ е обект на работата на V.A.V. Consultants .......

Свързани продукти

EBITDA - За Кой и Защо

Оперативната печалба (EBITDA) е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва от английски език и абревиатурата от букви означава “Earnings Before Interest, Taxes Depreciation & Amortization” (Приходи Преди Данъци, Такси, Лихви и Амортизация)