V.A.V. consultants LTD

Работното място - нова еко система

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Сбогом на времената на стандартното работно време и фиксирания офис – новото работното място сега е екосистема на иновациите и сътрудничеството

дата: 12-17-2018

Основен момент, с който бизнесът трябва да се съобрази, особено неговите ръководители, е факта, че околната среда на работното място се променя непрекъснато и е в пълна зависимост от бързо развиващите се цифрови технологии. Това налага да бъдат преосмислени основни принципи, както от страна на служители, така и от страна на техните ръководители.

Например, когато говорим за ръководителите, те макар и трудно трябва да приемат, че добрите служители не напускат компанията, а напускат шефовете си, които в повечето случаи акцентират на университетско образование - чиракуване и умения за работа, а забравят да отчетат липсата на съвременни условия за работа, които предлагат цифровите и мобилните технологии и осигуряват възможност на работните сили на компанията да развиват новаторски умения с желание и стремеж към перспектива.

Когато говорим за специалистите по човешки ресурси - тяхната основна задача е да помислят, как да се обърнат в партньори на старши и линейни мениджъри на компанията, където работят. Те трябва а имат и да могат да защитят в компанията своето стратегическото мислене, което подпомага изпълнението на бизнес стратегията на компанията (например растеж чрез увеличаване на клиентите, продуктова иновация или географско разширение на пазара), чрез въвеждането на нови HR практики, вместо тяхното внимание и практика да се ограничава до задълженията за правенето на работни графици, месечните работни заплати, документацията по наемане и освобождаване на служителите.

В същото време голяма част от служители от своя страна са чували, чели или виждат около себе си модерни решения за комуникация и сътрудничество, които са предизвикателство за тях и привлекателна среда за работа - уеб-базирано и мобилно корпоративно социално взаимодействие чрез активни потоци, блогове, уикита, интереси, дискусии, тематични корпоративни блогове, индивидуални профили, маркиране и други социални функции.

Разгледайте нашето предложение за цифрово работно място, чиято отправна точка е индивидуално място, като преход от класическо работно място към модерна работна среда, обвързана в корпоративна цифрова система.

 

 

 

Очакваме Вашето мнение по въпроса :: Влизане на Потребител в Блога. Ако още не сте регистриран, направете го тук.