V.A.V. consultants LTD

Сделка за франчайзинг

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Това са сделки, подходящи за големи и за малки.

 

 

Франчайзинг е търговска сделка за предоставяне на изключителни права от корпорация (фирма), произвеждаща и предлагаща на пазара маркови продукти (стоки или услуги) с доказани качества, наричана „франчайзодател“, на самостоятелен предприемач, наричан „франчайзополучател“ за ползване на интелектуална и индустриална собственост  – търговска марка, фирмени марки, защитени технологии, ноу-хау и други защитени нематериални активи.

 

Примери за франчайзинг

За обекти на франчайзинг

За територия на реализация

 

Споразумение за франчайзинг

Наличието на ясни условия по франчайзинг споразумението е изрично условие за правилното разработване на бизнес проекта. Преговаряйте, преговаряйте и продължавайте докато не сте наясно най-малко със следните подрабности: 

Предмет и обхват на споразумението

Финансови условия на споразумението

Ексклузивитет

Например, гарантирани изключителни права за територията на България и ограничени за някои трети страни. Ако проектът включва различни може да се разгледат въпроси като: (i) цяло в отношенията с франчайзодателя; (ii) на базата на генерално споразумение (master agreement) и отделни споразумения по обекти или (iii) на базата на отделни франчайзинг споразумения по отделни обекти.

Срок

Неустойки

Например, освен стандартните за неспазване на фирмената политика, при уронване на престижа на търговската марка и т.н. следва да се предвидят такива за неспазване на ангажиментите от страна на франчайзодателя за адекватно обучение, периодични консултации и друга търговска и техническа помощ.

Контрол и доказателства

моделът на споразумението следва да предвижда такъв механизъм, което би улеснило взаимоотношенията при бъдещи спорни моменти.

 

А сега е време да влезнем в подробностите, за да си отговорим на въпроса: „Какво е задължително необходимо да имате преди да подпишете сделка за франчайзинг?“. Ако надникнете в  работилницата на В.А.В. Консултанти ще намерите готово решение за Вашия бизнес проект. Нашият продукт може да ви послужи и при кандидатстване за финансиране за вашия проект или ако искате да привлечете инвеститор. Но най-голяма полза от него ще имате самите вие, защото така ще знаете какво точно се стремите да постигнете и какъв ресурс ви е нужен за това.

 

Направете си добре сметките – най-лесният начин пазарът да ви изхвърли е да не сте осигурили достатъчно финансиране.

 

В работилницата на V.A.V Consultants

Финансов план - принципи за оценка на бъдещите финансови показатели при франчайзинг

 

 

 

……………………………………………………………. ако това наистина представлява интерес за вас, 

 

За да прочетете още, моля влезте с потребителско име и парола. Ако още не сте регистриран, направете го тук.