V.A.V. consultants LTD

Time-Driven Activity-Based Costing

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) е иновативен подход, който прилагаме при анализа на производствените и оперативните разходи.

 

 

 

Чрез метода Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) ние анализираме (измерваме и оценяваме) две групи разходи: (i) непреки производствени разходи и (ii) управленско административни разходи.

По този начин:

Прочетете още

Финанси за Медицински Заведения

Здравето на пациентите не е бизнес, но здравните услуги са пари - имат себестойност, чиято реална оценка е част от гаранция за качество.